Zümrüd-i Anka

İnsan bilincinin aydınlanma yolundaki evrim sürecinin hikayesi

  • Sathmahâl Gûlîstan

Eğitim Bilgisi

Bu inzivanın ilhamı, İranlı önemli mutasavvıf Feridüddin Attar’ın Zümrüd-i Anka isimli eserinden doğmuştur. Bu eserde kuşlar varoluşa ve yaşama dair tüm soruların yanıtını bilen, sınırsız bir zeka, muhteşem bir kudret ve kapsayıcı bir sevgiye sahip Zümrüd-i Anka kuşunu bulmak üzere Kaf Dağına doğru yola çıkarlar. Oraya varabilmek için yol boyunca 7 vadiden geçmeleri gerekir. Kuşların bu yol hikayesi insanoğlunun hasretini çektiği gerçek varlığına doğru uzanan manevi yolculuğunu ve geçtiği evrim sürecini anlatır. Buradaki 7 vadi manevi yola girmiş bir yolcunun geçtiği 7 bilinç evresini temsil eder. Bu inziva bu 7 bilinç seviyesini, 7 çakra sistemi ile örtüştürerek, bilincimizin hangi boyutundayız bunu anlamamıza yardımcı olmak üzere tasarlandı. Tıpkı insanın biyolojik evrimi gibi bilinci de evrilerek nihai olgunluğuna varan bir sürece tabidir. Bilinç canlıdır, yaşar, tüm deneyimler oradadır. Bilincimizin hangi seviyesindeyiz idrak edebilmek için yaşam deneyimlerimize ve bunların depolandığı bilinçaltı kayıtlarımıza bakmalıyız. O sandığı, o mirası açmalı ve ona ışık taşımalıyız. Bilinç ile bilinçaltını uyumladığımızda kendimizi tanırız. Bu bir tür karmik temizliktir. 7 bilinç evresinin tanınması kişinin kendisine tanıklığı ile başlar. Ben kimim sorusunun yanıtı bu bilinç evrelerinden geçerken şekillenir. Kişi kim olmadığının bilgisine ulaşır, bunu kendinden uzaklaştırır ve böylelikle kendini bilmeye başlar. Tanık olduğun her şey kayıp gidebilir ama asla değişmeyecek olan hep oradadır. O sensin. Kendini bilmek kainatı bilmektir. Bu mevcudiyettir. Bu inziva kendimizi, mevcudiyetimizi, yaşam gayemizi hatırlamamız için bize sunuluyor. Yaşamı onurlandırarak bize şu soruların yanıtlarını bulmamızda rehber oluyor. Yaşam planım ne? Hizmetim ne? Varlığım aracılığıyla evrene ekilecek olan ne?

SATH Yüksek Bilinç Okulu

0532 010 0919

bilgi@sath.com.tr

İslamlar, İslamlar Köyü İç Yolu, Dikili/İzmir, Türkiye