Öz'e Erim Vakti


"Öz'e Erim Vakti / Atölye ve İnziva" bir kendini bilme yolculuğudur.

Varoluşsal gerçekliğine derin ve çok yönlü bir bakış açısı sunar. Evrenin işleyiş yasalarını ve bu yasaların içerdiği formülleri kavrayarak, sebep sonuç ilişkilerini kurabilme becerisini geliştirmene olanak tanır.

İnziva boyunca, kendinle ve tüm evrenle kurduğun ilişkide bilmeye ihtiyaç duyduğun en derin sorulara yanıt bulurken, zihninde ve bedeninde gerçekleşen onarımlarla yenilenir, tazelenirsin. 

Yaratılış sırlarına vakıf olmak, merak duyan ve sorgulayan herkes için mümkündür; bu sırları sorgulamak ise yüksek bir zeka gerektirir. Varolan her şeyin bir yaratılış gayesi olduğu hakikatinden yola çıkarak bu gayeyi tanıma, anlama ve en sonunda hatırlama yoluna giren herkes bu zekaya sahiptir.Ruhsal zeka, bilinmeyeni, görünmeyeni algılayabilmek, yaşamda görünenin ardında bir yaratılış amacı olduğunu sezebilmek ve yaşamının merkezine bu amacı gerçekleştirebilme isteğini ve gayretini koyabilmenin tanımıdır. Bu anlamda ruhsal zeka tüm diğer zeka türlerini kapsar. 

Ruhsal zeka, aynı zamanda bütünle nitelikli ilişki kurabilme becerisidir. Doğaya ait olan herhangi bir parçayı reddetmeden ve aynı zamanda parça değerini abartmadan, tüm parçaların birbiriyle anın ruhuna uygun olarak iletişim kurabilmesidir.

Varoluşsal ihtiyaçlarının farkında olmak, mevcut potansiyelini açığa çıkarmak, sevginin hareketine ve ifadesine izin vermek; iffet, izzet, tevazu, liyakat, adalet, itidal, teslimiyet, dayanışma, tefekkür ve tevekkül gibi ruhsal erdemleri geliştirmek ruhsal zekanın işlevlerindendir. 

Ruhsal Zeka, insanı tüm algı seviyelerinde hakikate götüren doğal bir kudrettir. Kendine ve yaşama hizmet bilincini ve fırsatlarını doğuran, problem olarak görünen tüm engelleri aşan, içimizde ve dışımızda gelişen olaylara hakimiyet kazandıran, her eylemde bir yönü bulunan ve tüm maddi sınırlılıklardan özgür kılan eşsiz bir kudrettir.

"Öz'e Erim Vakti / Atölye ve İnziva", bu Ruhsal Zeka'nın ürünü olan tüm manevi disiplinlere hürmetle, insanın gelişimine dengeli ve eşit bir şekilde yaklaşır. Potansiyel olarak taşıdığı Ruhsal Zeka'yı aktive ederek evrensel ve güncel olanla uyumlanmayı sağlar.

Öz'e Erim duyular ile çalışır; hızlı ve modern hayatın etkisiyle zayıflamış duyusal bağlantıları yeniden güçlendirerek, daha keskin ve berrak bir duyusal algıya kavuşmayı ve böylece daha derin deneyimlere açılmayı mümkün kılar.

Öz'e Erim duygular ve düşünceler ile çalışır; bastırılarak bilinçaltına itilmiş ve zihni sürekli meşgul eden duygu ve düşünceleri güçlü teknikler ile dönüştürerek farkındalığı, varlığın yüksek potansiyellerine taşır.

Öz'e Erim ile kazanılan farkındalık sayesinde kişi parçası olduğu varoluşun her zerresine karşı bir duyarlılık geliştirir, sağlam bir sorumluluk bilinciyle donatılır ve kendi içindeki en derin bilgeliğe taşınır. Sahip olduğu iç ve dış kaynakları bu bilgelik ile kolayca yönetebilme becerisine ulaşır.

Öz'e Erim, sağlıklı ve aktif bir irade gelişimi sağlayarak, özdenetim yetkinliğini açığa çıkarır. Bu özdenetim bilinci ile zaafları tespit edebilmek ve onlara karşı iradeyi koruyabilmek kolaylaşır. Böylece zaafların getirdiği beden ve ruh sağlığını tehdit eden tüm bağımlılıklardan uzaklaşmak ve kaliteli bir yaşama ulaşmak mümkün olur.

Öz'e Erim, kendini gerçekleştirme konusunda yarattığı güçlü vizyonlar ile yaradılıştan getirilen meziyetleri açığa çıkarmaya, insan fıtratındaki cevherleri mücevhere dönüştürmeye ve bunu bütüne hizmet olarak adamaya olanak tanır.

Öz'e Erim, cinsel enerjiye hatalı bakış açılarını yeniden yapılandırır, cinsel enerjinin taşıdığı önem ve gücün anlaşılmasını sağlar, insanın doğal kuvveti olan bu enerjiyi doğru yönlendirmesine ve kendi içinde en yüksek doyuma ulaştırmasına yardımcı olur.

"Öz'e Erim Vakti" atölyemize kayıt olmak için 0 532 010 09 19 nolu telefonumuzu arayabilir veya bilgi@sath.com.tr adresimize e-posta gönderebilirsiniz.