Kutsal Rahmin Sırları


Yüzlerce yıldır, ataerkil düzenin getirdiği baskı ve manipülasyonla kadın sistem tarafından dışlanmış, bu durumu istemsizce kaderi olarak kabullenmiştir. Günümüzde kadın birçok alanda kendi gücünü ve sistemdeki yerini varlığındaki erk enerjisini kullanarak geri kazanmaya çalışmaktadır. Oysa kadının asli ve gizemli gücü dişil enerjisinde saklıdır.

Kadının, seçtiği yaşam yolu ne olursa olsun kendi doğası ile uyumlu içsel yolunu keşfetmesi, kişisel, toplumsal ve dünyasal refah için gereklidir. Dişil enerjinin onarılması, beslenmesi ve uyanması hem mevcut düzen, hem de gelecek nesiller için çok büyük bir armağandır.

Kutsal Rahmin Sırları & Evrensel Rahim Bilgeliği Atölyesi, bu armağanı sunabilmeleri için sadece kadınlara özel tasarlanmıştır. Kadına, uyanış sorumluluğunun hatırlatıldığı, varoluşundan gelen sezgiselliğini, duygu doğasını ve cinsel olan en derin kaynağını keşfetmeye davet eden bütünsel bir atölyedir. İlahi dişil uyanışa geçtiğinde, kadın, kendi hak ettiği doğasında yerini alır ve evrensel rahmin derinliklerine kök salarken, kendi içinde de bir yükselişe geçer.

Bu Atölye, uzun zamandır kadınlarla çalışan ve onlardaki dişil potansiyeli açığa çıkarmaya yardımcı olan Fatma Meryem Suna ve yetiştirdiği eğitmenlerin rehberliğinde yürütülmektedir. Çalışmalarda, içsel ve dışsal rahmin bütün ihtişamıyla yeniden uyanması ve özgün bir tasarımla ortaya çıkması için gerekli araçlar ve kaynaklar sunulmaktadır

Kadın, kendi bedenini tanıdıkça ve ondaki hazza açıldıkça rahmindeki saklı cevheri açığa çıkarır. İçsel gücü uyandıkça aldığı hazzı bölgesel değil, bütünsel deneyimler.

Kadın için, duygularındaki denge hali ve cinsel doyum birbiri ile bağlantılıdır. Cinsel enerji, duygu akışı ve geçişlerine izin verildiği oranda artar, yükselir ve genişler; anın ruhu ile uyumlu hale geldiğinde yüksek orgazm deneyimleri açığa çıkar, bu da tam bir doyum getirir. Kendini farklı ve sıradışı yollardan bilme tecrübesine taşınmak, kadın için gerçek bir özgürlüktür.

Bu özgürlüğe ulaşan kadın, sezgilerinin ilettiği mesajları önemser ve onlara güvenir; sezginin gücü bir kadın için ebedi bilgelik demektir. Varlığındaki bilgeliği ve şefkati keşfeden kadın, sevginin zaafları karşısında onurlu ve dik durmayı öğrenir, varlığının bir hediyesi olan şamanın şifacı doğasına açılır.

Rahim, dişil enerjinin yaradılış gayesini ve tüm potansiyelini içinde barındırır. Kadının bedenindeki rahim ile evrensel rahim arasında, özellik bakımından bir fark yoktur. Yalnızca aradaki bağlantının derecesi ile ilgili bilinmesi gerekenler vardır. Zayıflayan bağlantı ayrılık hissi yaratır; bu ayrılık yoğun değersizlik düşüncelerini tetikleyerek bir dizi sorunlara, hastalık ve depresyona sebep olur. Kendi öz doğası hakkında bilinçlenen kadın ışıldar, dönüştürür, onarır, kapsar, tasarlar ve sunar; bolluk bereket, sabır, tevekkül, sükunet ve gizem gibi erdemlere erişir.

Kadının cinselliği, aylık döngüsü, menopozu, doğumu, maneviyatı ve henüz açılmamış sırları; duygularda esneklik, akışkanlık, doğallık ve kendiliğindenlik; sevginin saf doğasının yaşamda daha fazla tezahürü; sezgileri güçlendirerek yaradılış gayesi ve ilahi marifete uyanış ana başlıkları ile üç gün süren bu atölye, aynı zamanda kadınlar için hemcinsleri ile eğlenerek şarj olabilecekleri, harika bir fırsattır.

"Kutsal Rahmin Sırları & Evrensel Rahim Bilgeliği" atölyemize kayıt olmak için 0 532 010 09 19 nolu telefonumuzu arayabilir veya bilgi@sath.com.tr adresimize e-posta gönderebilirsiniz.