Erkdişil Sanatı - Kadim Tantra Bilgeliği


Aydınlanmış bir insan;
Kendi içinde tam ve bütün olan,
Her anlamda doyumlu bir hayat yaşayan
Sonsuz potansiyel ve olasılıklar alanına doğru genişleyen,
Doğal yasalarla uyumlu,
Ve herkesle birlik içinde hareket edendir.

Kozmik enerjiyi uyandırmanın ve aydınlanmış insan haline gelebilmenin çeşitli teknikleri vardır.

Erkdişil Sanatı, Kadim Tantra yolu üzerinden insana kendi içindeki dişil ve eril enerjileri yücelterek aydınlanma fırsatı sunar. İnsanın doğal kuvveti olan evrensel enerjinin cinsel yönü ve doğası hakkında bilinçlendirerek, cinsiyet ve cinselliğe dair tüm kavramların insan zihninde sağlıklı bir şekilde yeniden yapılanmasını sağlar.

Aydınlanmak üzere kullandığımız ya da başvurduğumuz birçok teknikle içimizdeki ilahi zeka kıvılcımını uyandırmamız mümkün olabilir, ancak bu tek başına yeterli değildir; bununla birlikte onu iç benliğin sonsuzluk deneyimine yönlendirmek gereklidir.

Erkdişil Atölyesi, insanı yaradılış tasarımının tamamı üzerinden ele alır; cinsel ve tinsel doğasını birbirine nakış gibi işleyerek kendi varoluşuna tam ve eksiksiz bir kabul vermesini sağlar.