Erkdişil Sanatı


Kadim Tantra Bilgeliği - Varlığındaki Saklı Cennet

 

 

Erkdişil Sanatı, zihnin erklik ve dişilik özelliklerini yapılandırarak, bireyi varlık potansiyeline kavuşturmayı hedefleyen, çeşitli pratik ve uygulamalar içeren bir Kadim Tantra Atölyesidir. Bu Atölye, çarpık yapılanma sonucu ortaya çıkan zihinsel kaosu, varoluşundaki doğal, saf enerjiden oluşan asli programa dönüştürerek, varoluşsal düzeyde bir kendini gerçekleştirme sürecini mümkün kılar.

Erkdişil Atölyesi, muhteşem ve etki alanı geniş bir yoldur. Çünkü insanoğluna duyular, duygular, cinsellik ve insanoğlunun dahil olduğu her şey üzerinden bir aydınlanma yolu sunar. Aydınlanmanın formülü ise, dişil ve eril enerjinin ruhsal potansiyeline erişmesidir. Bu potansiyele erişimle, erkeğin kadına, kadının da erkeğe baskın olmadığı, doğa tarafından sunulan kusursuz dengeyi keşfettikleri, el ele, birlikte mükemmel bir uyum içinde oldukları bir yaşam deneyimi açılır.

Varlığındaki kusursuzluğu arayan her insan, değersizlik ve yetersizlik algısı oluşturan komplekslerinden arınmak zorundadır. Rahman ve Rahim, her insanda bulunan ruhsal erdemlerle yücelmiş eril ve dişilin ismidir. Her Kadın Rahman potansiyelli bir Rahim, her erkek Rahim potansiyelli bir Rahmandır. Mevcudiyetine ait olan ida (dişil) ve pingala (eril) kanalları arasındaki enerji akışı sağlıklı, canlı ve eşzamanlı olarak deneyimlendiğinde, doğasının dışa vurumu saygın, onurlu, yüce ve izzetli olur. Erkdişil Sanatının bu süreci mümkün kılmak üzere sunduğu yol ve yöntemlerle kendi içindeki denge ve kusursuz uyuma uyanan insan, dış dünyada bu içsel uyumuna karşılık bulan yeni, nitelikli ilişkilere ve doyum veren deneyimlere açılır. 

Bu atölyede öğrenilen içe bakış formülleriyle ağır zihinsel koşullanmalar gözlemlenir, ortaya çıkan sebep ve sonuçlar kazanılan özfarkındalık sayesinde kolaylıkla aşılır ve olgunluğa taşınan bilinç ile özgürleşme gerçekleşir.

Günümüzde içinde bulunduğumuz en büyük zihinsel tahribat duyusal iletişim üzerinedir. Hızlı ve modern dünyanın etkisi altına girmiş insanın duyusal yetenekleri zamanla zayıflar. Duyusal derinliği zayıflayan insanda otomatik ve mekanik bir iletişim açığa çıkar. Bu kişilerde içsel yoksunluk baş gösterir ve bu durum modern çağın aktif ve pasif depresyonları olarak tanımlanır. Erkdişil Sanat Atölyesinde yapılan pratikler ve uygulamalar, zayıflamış duyusal bağlantıları yeniden güçlü hale getirir. Daha keskin, net ve berrak bir duyusal algıya erişilir. Süptil olanı algılama yeteneği gelişir. Haz algısı bölgesel ve sınırlı olandan bütünsel ve sonsuz olana taşınır.

Erkdişil Sanatı, aynı zamanda bilinçdışına itilen, bir şekilde bastırılmış ve ifade bulmamış duyguları, geliştirilmiş özgün duyusal teknikler üzerinden çözümler. Onları doğal, esnek ve akışkan yapısına geri döndürür.

Erkdişil Sanatı, adına binlerce yıldır Kundalini denilen ve Dünya’nın merkezinden çıkarak bedenine dolan yaşam enerjisini tanımanı ve onun cinsel uyanışını tüm hücrelerinde hissetmeni sağlar. Kadim Tantra Teknikleri ile bedenindeki canlılık, sağlık, tazelik, hafiflik ve coşkuyu güçlendirir.

Enerjinin cinsel yapısını gözlemleyen, serbestleyen ve potansiyeline yönlendiren Erkdişil Sanatı, bu bağlamda çok güçlü, yapıcı zihinsel tasarımlar gerçekleştirir. Bunun sonucunda, cinsel deneyimler, alışıldığı üzere bölgesel ve geçici bir haz olmaktan çıkar, tüm vücuda yayılarak bütünsel, kozmik, evrensel orgazma dönüşür.

Bu atölyede deneyimlenen tüm teknik ve yöntemler, gündelik yaşama entegre edilebilir özelliktedir. Basit ve etkili pratikler doğal yaşamın bir parçası olacak şekilde verilir, ve bunlara dair yüksek özfarkındalık aşılanır. Egzersiz ve meditasyonların tümü sağlam bilim ve kadim öğretilerin özleri ile desteklenir.