siyah11.png

Sathmahâl Gûlîstan Öz'e Erim Merkezi, Fatma Meryem Suna ve Bekir Serdar tarafından 2019 yılında eğitim amaçlı kurulmuş butik otel özelliği taşıyan bir inziva merkezidir. Düzenlediği eğitim ve atölyelerle ruh, zihin ve beden bütünlüğünü dikkate alarak insanın nihai olgunluğuna erişmesi ihtiyacına yanıt verir.

 

Merkezin baş öğretmeni olan Meryem, Teoloji, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Kuantum gibi bilimsel temele dayalı sağlam altyapı ile binlerce yıllık Kadim öğretileri yeni modern araçlarla harmanlamış, aralarındaki ilişkiyi en yalın hale getirerek, damıtılmış bir öz ile insana sunmayı amaç edinmiştir. Aydınlanmanın çeşitli motivasyon ve telkinlerini içinde bulunduğumuz çağın hızına entegre edilmiş, kolayca pratiğe geçirilebilen teknik ve yöntemlerle sunması ile bir fark yaratmıştır.

 

İnsanı mutlak potansiyeline davet eden, yüksek zeka, evrensel birlik ve sarsılmaz bir merkez ihtiyacına yanıt veren eğitimlerinde;

Bilinç evreleri ~ çakra anatomisi ~ nefs mertebeleri,

Cinsel ve Tinsel doğanın birbirine giydirilmesi,

Kundalini İnisiasyonları,

Ezoterik ilim ve bilgeliğin aktarılması,

Farkındalık, gözlem ve keşif alan açılımları,

İlahi ve Beşeri Aşk Hakikatı,

Düşünce, duygu, duyu alemlerinin onarım ve yapılandırılması, 

İrade ve teslimiyet çelişkisinden özgürleşme

 

gibi konular ana ve alt başlıkları ile işlenerek kişide ustalık seviyesinde bir dokunuşa olanak tanımaktadır. Bu eğitimler konaklamalı inziva ve atölyeler şeklinde olup bir kısmı Sathmahâl Gûlîstan'da hayata geçirilmektedir. Bazı çalışmaları ise aynı içerik ve farklı başlıklarla yaptığı seyahatler üzerinden yurt dışına taşınmaya devam etmektedir.

 

Öz'e Erim Vakti, Zümrüd-i Anka, Erkdişil Sanatı, Sufi Yaşam Ustalığı bu minvalde Fatma Meryem Suna tarafından halen yürütülmekte olan atölyelerdir.

 

Tüm yaşamını aydınlanma yoluna adayan Meryem, batıni okumalara dayalı derin bilgeliği ve vücut bulmuş ilahi aşkı üzerinden çok sevdiği insana yaşam tarzı ile örnek olmaktadır. Aydınlanma yolunun ve aydınlanmış bir birey olmanın basitçe fıtratını açığa çıkarmak olduğunu ve bunun doğallık, kolaylık ve sadelik içine yaşanabileceğini bir model olarak sergilemekte ve insanı cesaretlendirmektedir.

Egitim Ekibimiz 

-

“İnsan kendi doğasından, doğasının getirdiklerinden, yaşam yolunun gerektirdiği seçimlerden razı olduğunda ve varlığının kusursuz, tam ve bütün olduğunu kavradığında özüne erişmiştir."

Bu felsefe doğrultusunda tasarlanan SATH programları, Fatma Meryem Suna ile birlikte, kendi alanlarındaki ustalıkları ile eğitim ve öğrenme süreçlerine katkı olma sorumluluğunu almış, bunu her an layıkıyla yerine getirme gayesi ile çalışan yetkin eğitmenlerin oluşturduğu bir ekiple yürütülüyor.

Idari Ekibimiz

Konaklama alanında da marifetlerini nakış gibi işleyen, öz farkındalıkları gelişmiş, adanmış ve sevgi dolu ekibimiz, siz henüz buraya varmadan heyecanla ve özenle, burada geçireceğiniz vakti özel kılmak ve zengin deneyimlere açılmanızı sağlamak için hazırlıklara başlar. Mutfağımızdan odalarınıza ve katılım göstereceğiniz deneyim odaklı aktivitelere kadar her şey sizin için büyük bir ilgi ve dikkatle tasarlanır.